O projekcie

„Szybcy na torze – Bezpieczni na drodze – III edycja”

Chcemy zachęcić młodych kierowców do bycia SZYBKIMI NA TORZE, ale BEZPIECZNYMI NA DRODZE i stwarzamy im warunki do tego, aby mogli czerpać przyjemność z szybkiej jazdy w bezpiecznych warunkach i zachowywać rozwagę na drogach publicznych.

Nagradzamy osoby, które angażują się w promowanie w swoim otoczeniu idek Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym!

- tablety,
- książki,
- gry komputerowe,
- vouchery na indywidualny instruktaż jazdy na torze,
- wyjazdy na jeden z wyścigów Formuły 1 we Włoszech i Austrii

- Projekt „Szybcy na torze – Bezpieczni na drodze” rusza po raz trzeci!

W tym roku wydarzenia organizowane w ramach Projektu obejmą cztery największe miasta Małopolski: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz Bochnię. Liderem Projektu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe – Partout w partnerstwie z 7 instytucjami: Komendą Miejską Policji w Tarnowie, Komendą Powiatową Policji w Bochni, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, z trzema Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Tarnowie, Krakowie, Nowym Sączu oraz z Zespołem Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Projekt będzie realizowany w cyklu dwuletnim od 1 maja 2015 r. do 31 października 2016 r.

Głównym założeniem Projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni z Małopolski. Projekt zakłada zachęcanie młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat do przestrzegania przepisów ruchu drogowego poprzez łączenie informacji z atrakcyjnymi elementami motywacyjnymi oraz zaangażowanie ich w przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Osoby pełnoletnie posiadające prawo jazdy kategorii A i/lub B (bez punktów karnych) będą mogły wygrywać cenne nagrody: vouchery na indywidualny instruktaż jazdy na torze (dla 200 os.), wyjazdy na jeden z wyścigów Formuły 1 we Włoszech i Austrii (dla 4 os.). W poprzednich edycjach uczestnicy mieli szansę wyjazdu na tory Formuły 1 na Węgrzech i w Niemczech.

- Szybcy i Bezpieczni został wyróżniony w skali Europejskiej!

Nasz Projekt został zaliczony w 2014 roku do elitarnego grona wzorcowych („best practice”) przez European Road Safety Charter – czołową europejską instytucję powołaną do promowania BRD przy Komisji Europejskiej. W tegorocznej edycji konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Projekt „Szybcy na torze – Bezpieczni na drodze” został oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na II miejscu wśród tysięcy projektów z całej Polski!

- Lekcje bezpieczeństwa na drodze!

To nowatorska formuła kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych dla małych grup studentów i uczniów (250 osób w skali całego Projektu) organizowanych metodą eksperymentalną: na wynajętym i zabezpieczonym torze nauki jazdy z zapleczem medyczno-ratunkowym. Lekcje mają na celu ukazanie w realistycznych warunkach zagrożeń w ruchu drogowym i nauczanie sposobów bezpiecznego poruszania się na drodze, a także metod reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Nie zabraknie zajęć multimedialnych oraz motoatrakcji: slalom w alkogoglach, jazdy na gokartach, pokaz poślizgu samochodu, symulacja zderzeń i wypadku drogowego.

- Uczestnictwo w Klubach „Szybcy i Bezpieczni”!

Aktywizujemy młodych ludzi wokół tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych z terenu realizacji Projektu będą tworzyć się pod okiem Koordynatora tzw. Kluby „Szybcy na torze – Bezpieczni na drodze”, które mogą brać udział w konkursie grupowym i w losowaniu nagród. Działalność Klubów będzie dotyczyła organizacji imprez promujących Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w społecznościach lokalnych pn. „Open Day”, wyprodukowania materiałów promujących bezpieczeństwo na drodze, w postaci filmów (wywiady z ofiarami wypadków, spot reklamowy dot. zagrożeń na drodze) lub prac multimedialnych.

- Staże Bezpiecznej Jazdy!

Prawdziwą gratką dla fanów motoryzacji, motorsportu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą Staże Bezpiecznej Jazdy. Na terenie czterech największych miast Małopolski – Krakowa, Tarnowa, Bochni i Nowego Sącza – w pierwszym i drugim roku Projektu odbędą się pokazy doskonalenia technik bezpiecznej jazdy przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na zabezpieczonym obiekcie z zapleczem ratunkowo-medycznym. W programie odbędą się pokazy jazdy sportowej, pokazy pierwszej pomocy ofiarom wypadków, spotkania z utytułowanymi polskimi Mistrzami w sportowych wyścigach i rajdach, (dotychczas byli to m.in.: Adam Gładysz, Michał Kościuszko, Wojciech Chuchała i Leszek Kuzaj), darmowe jazdy gokartami, pokaz zaimprowizowanej płyty poślizgowej poprzez użycie trolley’ów wraz z komentarzem instruktora i pokazem na żywo, pokaz sprzętu policyjnego, symulacja wypadku drogowego z udziałem kaskaderów w samochodach i na motocyklach, a także:

- symulatory gier rajdowych, -symulator dachowania, - symulator zderzenia, - alkogogle.

- Akcja zapoznaj się z alkomatem!

W 2011 roku w ramach I edycji Projektu „Szybcy na torze, bezpieczni na drodze” zakupionych zostało 25 alkomatów, które zostały przekazane do lokali, aby ich goście mogli się darmowo przebadać zanim usiądą za kółkiem. Od 2012 r. zakupiliśmy 14 nowoczesnych, profesjonalnych alkomatów typu Alko-blow oraz Alco-Quant, będących na wyposażeniu policji, które są najszybsze i najtańsze w użyciu (są bezkontaktowe, bez ustnika). Realizując Projekt „Szybcy na torze, bezpieczni na drodze” przeprowadziliśmy akcję „Zaprzyjaźnij się z alkomatem”, a także powstała „Sieć Lokali Przyjaznych Kierowcom”. Restauracjom i dyskotekom, w których na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdziliśmy największe zapotrzebowanie na badania alkomatem, przekazaliśmy te urządzenia i tam każdy zainteresowany może bezpłatnie się przebadać. 

Lista instytucji i lokali, które otrzymały alkomaty nowej generacji:

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich