Zgłoś się do udziału

W projekcie można wziąć udział indywidualnie i grupowo:

a)      indywidualnie: weź udział w losowaniu indywidualnych nagród specjalnych  takich jak darmowe wyjazdy na wyścigi F1 i vouchery na indywidualny instruktaż jazdy na torze.

Jak się zgłosić? wystarczy wypełnić i złożyć formularz uczestnictwa (do pobrania poniżej) i wysłać na adres mailowy sekretariat.szybcy(małpa)gmail.com

 

b)       grupowo: trzeba zebrać grupę od 3 do 5 os. z danej szkoły/placówki edukacyjnej i wyprodukować krótki materiał promujący Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym: możesz dzięki temu wziać udział w losowaniu nagród grupowych (tablety, książki, gry video).

 

Jak się zgłosić? wystarczy wypełnić i złożyć formularz grupowy potwierdzający założenie Klubu „Szybcy i Bezpieczni” (do pobrania poniżej) wraz z formularzami indywidualnymi każdego uczestnika z grupy na adres mailowy sekretariat.szybcy(małpa)gmail.com, gdzie można też kierować wszelkie pytania dot. udziału w konkursach projektowych.

Zainteresowane placówki będą też mogły wziąć udział w lekcjach bezpieczeństwa na drodze oraz Stażach Bezpiecznej Jazdy.

Kryteria dla uczestników:  

a) wiek 16-24 lat,

b) zameldowanie lub bycie uczniem/studentem w Małopolsce.

 

Dodatkowo, w przypadku dla osób w wieku 18 – 24 lat chcących wziąć udział w losowaniu nagród specjalnych:

c) posiadanie prawa jazdy kat. A i/lub B bez punktów karnych,

d) złożenie na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia o niekaralności (tj. posiadaniu prawa jazdy bez punktów karnych).